forgive,forget,never regret

Futbolcu babanın,voleybolcu kızı.
Ben daha çiğ köfteye direnemiyorum beni bırakın siz devam edin. Hande(17 )

(via hayalistduygular)

kaç öpücük sığar boynuna?

birhayaldiamasimdi:

Olay bu aslında, kutluyorum kendisini çözmüş olayı.

(muzikliyalnizadam gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter