forgive,forget,never regret

Futbolcu babanın,voleybolcu kızı.
Ben daha çiğ köfteye direnemiyorum beni bırakın siz devam edin. Hande(17 )

feedbacktr:

Gerçekler Acıdır, Küvet Yalnızlığın İlacıdır!..

kabariksac:

pembesokaklarsehri:

birkadehkahve:

xodiox:

skfndskfndskjndfs

aq reel sdlklşsksdlşdssd

asdfghjkasdfghasdfghasdfghsdfghj

Bu resmen ben vjslkaşdkfjfsklaşdvkşjfdskmşlöaişlkl

(cigkoftesevmeyenkiz gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter